ALP E. AKSUDOĞAN

 

img

1961’de İstanbul’da doğdu. Ortaokul ve lise öğrenimini Saint-Joseph Lisesi’nde sürdürdükten sonra, lise öğrenimini 1979’da AFS Bursu ile gittiği ABD’de, Washington eyaletinde Walla Walla High School’dan mezun olarak tamamladı.
1986’da İTÜ İşletme Mühendisliği Fakültesi’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında, o zamanki adıyla Otomarsan’da (bugün Mercedes-Benz Türk A.Ş.) yaptığı stajlarında fabrikada üretim hatlarında bilfiil çalıştı; talaşlı imalattan motor atölyesine kadar üretimin her aşamasında yeraldı; ayrıca çeşitli yan sanayi tesislerinde bilgi ve görgüsünü arttırdı. Yine öğrenimiyle paralel olarak TURBAN bünyesinde turizm sektöründe başlattığı çalışma hayatını, mezuniyet sonrasında dışticaret alanında devam ettirdi ve pazarlama konusunda da kendisini yetiştirdi. 1989’da lisansüstü öğrenimini dünyanın en saygın uluslararası işletme okullarından ABD-Arizona’daki Thunderbird’de (American Graduate School of International Management) tamamladı ve MIM diplomasıyla (Master of International Management) mezun oldu. Lisansüstü eğitimi sonrasında New York’ta kimyasal ürünler ve hammadde ticareti yapan bir “trade house” olan CIG’de çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndü.
1991’de Türkiye’nin üçüncü, iç piyasa işlemlerinde ise ilk işlem yapan faktoring şirketi olan Devir Factoring’de kredi pazarlama yetkilisi olarak çalışmaya başladı. Otomotiv sanayinde ilk faktoring işlemlerini gerçekleştirdi; İstanbul dışında Bursa, İzmir ve Denizli’de bir çok sektörü kapsayan geniş bir kredi pazarlama çalışması yaptı. Sonraki yıllarda Ekspres Factoring ve Toprak Factoring şirketlerinde devam eden ve “Bilanço Aktifleri” tarafında ağırlık kazanan bir çalışma hayatı oldu, Kredi Pazarlama Müdürlüğü’ne kadar uzanan bu süreçte, KOBİ’lerden Türkiye’nin ilk 10 şirketi arasında yeralan devlere kadar geniş bir müşteri portföyü yarattı.
1995’de şirket yönetimi tarafından yapılan teklifle, bu defa “Bilanço Pasifleri” tarafında görev alarak Toprak Factoring ve Toprak Leasing şirketlerinin Finansman Müdürü olarak çalışmaya başladı. Bu görevlerinde, şirketlerin ticari banka kredileri yanında IFC, FMO (Hollanda), DEG (Almanya) gibi kurumlardan kullandığı uzun vadeli yatırım kredilerinin alınmasını sağladı. Aynı zamanda IFC ve EBRD ortaklığı ile Kazakistan’da kurulması hedeflenen ülkenin ilk faktoring şirketinin kuruluş ve fizibilite çalışmalarını yürüttü. Aynı dönemde sektörlerinde Türkiye’nin ilk ISO 9001 Kalite Güvence Belgesi sahibi olan her iki şirketin de ISO 9001 Belgesi Yönetim Temsilciliği görevlerini üstlendi. 1997’de her iki şirketin de halka arzı çalışmalarında önemli görevler aldı.
1997 sonlarında K Factoring şirketinde Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Şirketin ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Belgesi çalışmalarını gerçekleştirdi ve FCI üyeliğini hayata geçirdi.
1999’da Kent Factoring ve Kent Leasing şirketlerinde Kredi Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. Bu görevleri sırasında iki sene içinde factoring şirketinin pazar payını üç kat, leasing şirketinin pazar payını iki kat arttırdı; şirketlerin faaliyetlerinin ülke çapında sunulması için gereken organizasyon yapısını oluşturdu. 2000 yılı sonunda önce Kent Factoring, 2001 yılı ilk çeyreğinde ise aynı anda sürdürmek üzere Kent Leasing Genel Müdürlüğü’ne atandı. 2001 Şubat’ında patlak veren kriz sürecinde uyguladığı “kriz yönetimi stratejileri” ve özellikle “kriz sırasında müşterilerin yanında yer alma politikalarıyla”, yönettiği şirketlerin pazardaki etkinliğini arttırdı. Temmuz 2001’de Süzer Grubu bünyesinde yer alan Kentbank’ın TMSF’ye devri sürecini yaşadı. Bu sıkıntılı ve zorlu sürecin idari ve finansal organizasyonunu üstlendi. Grup bünyesindeki diğer iki finans şirketinin de (Süzer Factoring ve Süzer Leasing) yönetimlerini devralıp, bunları konsolide etti. Aynı yıl içinde, grubun tasfiyeye alınan yatırım bankasında da (Atlasbank) Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Tasfiye Memuru olarak sorumluluk aldı.
2007’de Süzer Grubu’nun TMSF ile anlaşmasına kadar olan dönemde yönetimini ve sorumluluğunu üstlendiği dört finans şirketinin de borçlarının tamamen ödenmesini, alacaklarının firesiz tahsilatını ve şirketlerin varlıklarını hiçbir dış desteğe gerek duymadan sürdürmelerini sağladı. Aynı dönem zarfında yatırım bankasının varlıklarının hazine yönetimiyle nemalandırılması görevini başarıyla yürüttü. TMSF ile imzalanan anlaşmayı takiben, yönetimi altındaki dört finans şirketinin yeniden piyasaya girmesi için gereken tüm yapılanma çalışmalarını tamamladı; şirketleri pazarda faaliyet gösterir duruma getirdi. Aynı dönemde bu şirketlerin BDDK nezdindeki “uyum süreçleri”ni tamamladı; yeniden lisanslanmaları ve faaliyet izinlerinin alınması çalışmalarını yürüttü.
2005 -2007 arasında Süzer Grubu’na önerilen çeşitli yatırım ve ortaklık projelerinin fizibilite, değerlendirilme ve müzakere çalışmalarının tüm safhalarında yeraldı. Süzer Grubu’nun Anadolu Grubu ve CocaCola ile yurtdışında gerçekleştirdiği şişeleme yatırımının hayata geçirilmesinde; 2008’de tam global kriz öncesi yatırımından vazgeçilen uluslararası turizm ve emlak projesinde ve İtalyan sigorta devi Generali ile yürütülen çalışmalarda aktif rol üstlendi.
2008 sonunda Süzer Factoring ve Süzer Leasing şirketlerini, 2009 ortasında ise Kent Factoring ve Kent Leasing şirketlerini yeni yönetimlerine devretti ve Süzer Grubu’ndaki görevlerinden ayrıldı.
2010 başında profesyonel kariyerindeki yönünü reel sektöre doğru yönelterek, ülkenin önde gelen hazır mutfak üreticilerinden Lineadecor bünyesinde Genel Müdür olarak görev aldı. Bu görevi sırasında, reel sektör tarafındaki yapılanma ve faaliyetleri çok yakından gözlemleme imkanı buldu.
2010 sonunda, edindiği tecrübe ve birikimler ışığında CONSULTİSTA bünyesinde şirketlere finansal konularda danışmanlık sunmaya başladı.