Ne nedir? CONSULTİSTA nerede devreye girmelidir?

 

Şirket Sunumları

img

2010’lu yılların ekonomik çerçevesinde, Türk şirketleri uluslararası şirketlerle işbirliği arayışı içindedir. Arayış, “Satın Alma ve Birleşme (Mergers and Acquisitions, M&A)”den, taşeronluk hizmetlerine, tedarikçi olma gayretlerine, ülkesel ya da bölgesel temsilcilik taleplerine, vb. uzanmaktadır.
Bu konumdaki her şirketin öncelikli ihtiyacı potansiyel iş ortaklarına kendisini net olarak tanıtmaktır.
İlk izlenimi yaratacak özet ve detay sunumların hazırlanması her türlü iş ortaklığına yönelik çalışmaların kritik ilk adımıdır.

Şirket Faaliyet Raporları

img

Şirketlerin profesyonel tanıtımlarının bir diğer etkin aracı “Faaliyet Raporları”dır.
Bu konumdaki her şirketin öncelikli ihtiyacı potansiyel iş ortaklarına kendisini net olarak tanıtmaktır.
Faaliyet Raporları şirket değerlerini objektif olarak yansıtan, şirketin geçmişini kayıt altına alan bir belge niteliği taşımalıdır.img

Danışmanlık Alanları

CONSULTİSTA profesyonelce hazırlanmış, finansal içerikli şirket sunum ve dosyaları için başvurulacak hizmet kaynağıdır.

CONSULTİSTA bu konudaki bilgi ve deneyim birikimi ile en yetkin adreslerden biri olarak öne çıkmaktadır.