Ne nedir? CONSULTİSTA nerede devreye girmelidir?

 

Bütçe Yönetimi

img

Bütçe Yönetimi “Bütçeleme Teknikleri” ve “Bütçe Kontrol Teknikleri” olarak birbirini tamamlayan iki aşamadan ve bu tekniklerin işletme bünyesine uyarlanmasından oluşur.

 

Bütçeleme

img

Özellikle KOBİ’lerin en yetersiz kaldıkları alanlardan biri “bütçeleme”dir. Bütçeleme sonuçları doğrudan bilançolarda görüldüğü halde, ülkemizde uygulamaya yansıyan genellikle gider bütçelemesi ve maliyet kontrolüdür ve bu çalışma bile çok basit bir seviyede gerçekleştirilmektedir. Oysa şirketlerin, Gider Bütçesi aşamasından İşletme Bütçesi oluşturmaya geçerek faaliyetlerini daha detaylı programlamaları için koşullar oluşmuştur.

 

Bütçe Kontrolü

img

Periyodik olarak yapılan bütçe kontrol uygulaması, sapmaların zamanında tespiti ve düzeltici önlemlerin alınması ile işletmelere kısa sürede genel performans ve kârlılık artışı olarak geri döner.

....

 

 

img

Danışmanlık Alanları

CONSULTİSTA hizmetleri içinde yer alan Bütçe Yönetimi, şirketinizin karlılığına doğrudan etki edecek bir teknik ve uygulamadır. Eğer şirketinizde konuyla ilgili bir uygulamanız yoksa, geçen her gün size para kaybettiriyor demektir.