Ne nedir? CONSULTİSTA nerede devreye girmelidir?

 

Stratejik Planlama ve Yönetimi

img

"Stratejik Hedefleri" belirlenmemiş bir şirket, nereye gideceği tanımlanmamış bir gemiden farksızdır.
Şriketler, pazar, ürün, rekabet, müşteri, kanal analizi yaparak "Stratejik Hedefler"ini belirlemek zorundadır. Aynı çerçevede hazırlanacak orta ve uzun vadeli Stratejik Planlar, alt açılımlarını oluşturan "İş Planları ve Bütçelerle" desteklenir.
Stratejik Planların başarısı plan kapsamında gerçekleştirilen tüm aktivitelerin belli periyodlarda ölçümlenmesinden ve kurumsal performansın bu ölçümler ışığında yönetilmesinden gecer.


img

Danışmanlık Alanları

CONSULTİSTA, Stratejik Planlama ve Yönetimi konusundaki bilgi ve tecrübe birikimiyle, eksiğinizi kapatacak ve size yol gösterecek çözüm ortağınızdır.