Ne nedir? CONSULTİSTA nerede devreye girmelidir?

 

Satınalma ve Birleşme Çalışmaları

img

2008 Global Krizi sonrasında dünyada yaşanan gelişmeler Türk şirketlerinin uluslararası arenada alıcı ve satıcı olarak varlıklarını hissettirmelerine yol açmıştır.
Satın alma ve birleşme operasyonlarının teknik çalışmaları sürecinde ilk sırada yer alan madde, hem alıcı ve hem de satıcı tarafından kabul edilebilecek referanslar, uluslararası kabul görmüş teknikler ve objektif kriterlerle hazırlanmış “Şirket Değerleme Çalışması”dır. Aynı başlık altındaki bir diğer çalışma konusu satıcı taraftaki şirketlerin tanıtım dosyaları, ilişkin dokümantasyon ve sunumlardır. Bu çalışmalar alıcı taraf nezdinde, şirket değeri hakkında ilk izlenimlerin oluşturulması açısından özel bir önem taşır.

 

img

Danışmanlık Alanları

CONSULTİSTA, her iki çalışma aşamasında da hizmet verir, tanıtım sunumları, dokümantasyonları ve dosyalarını hazırlar, bir ileri aşama olan şirket değerlendirmelerini yapar, raporlarını oluşturur.

CONSULTİSTA, satınalma ve birleşme süreçlerinin görüşmeler aşamasında müzakere masasında yer alarak, finansal konular, işlem akışları ve koordinasyon konusunda yetkinlik ve deneyimini müşterisinin hizmetine sunar..