Ne nedir? CONSULTİSTA nerede devreye girmelidir?

 

Finansman Yönetimi

img

Finansman Yönetimi aşağıdaki işlevlerin eşzamanlı olarak, sistem bütünlüğü içinde kurgulanması ve şirket çıkarları doğrultusunda yönlendirilmesidir.

 

Nakit Akışı Yönetimi

img

“Nakit Akışı” sorunları yaygın olarak, piyasa dengesizlikleri, alacakların tahsilinin aksaması, sektörel özellikler gibi nedenlere bağlanır.

Oysa, “Nakıt Akışı Yönetimi”, tersine, planlama, kontrol, geri besleme ve düzeltme / güncelleme aşamalarını gerektiren, çevreden sürekli bilgi toplamaya ihtiyaç duyan sistematik bir yapının kurulmasını, izlenmesini ve çalıştırılmasını içerir.
Nakit Akışı Yönetimi politikaları bulunmayan, bu konudaki yetersizliklerinin farkında olmayan şirketler;

  • Borçlanıyorlarsa finansmanlarına önemli kaynak ayırmak zorunda kalırlar. (=Pahalı Finansman)
  • Fon sahibi iseler, finansal pazardaki fırsatlardan daha az oranda yararlanırlar ve kaynaklarını artırma imkanından mahrum kalırlar. (=Ek Gelir Yaratma Kapasitesizliği)

Sistemin zafiyeti şirketleri nihai olarak ölüme götürür. Çoğu zaman şirketler varlık eksikliğinden, pazar yokluğundan, üretim problemlerinden değil, esas itibarıyle nakit akışı zafiyetinden kaynaklanan nedenlerden dolayı batarlar.

....

img

Danışmanlık Alanları

İster üretim, ister hizmet sektöründe olun, cevaplar, profesyonel finans yönetimi bilgi ve birikimini şirketiniz için harekete geçirecek bir danışman, hatta danışman ötesinde bir çözüm ortağı olan CONSULTİSTA‘dadır.