YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 23.11.2011

2011 yılının sonuna doğru ilerlerken, şirketler bir yandan yıl sonunu kapatma bir yandan da 2012 hazırlıklarını, planlamalarını ve bütçelerini tamamlama telaşı içindeler. 2011’in ikinci yarısında dünyada yaşanan ekonomik çalkantıların ülkemize ekonomisine, parametrelerine olan yansımaları 2012 yılının “zor bir yıl daha” olacağı yönündeki beklentileri pekiştirirken, bu zor yıl için yapılan hazırlıklara önemli bir yeni başlık daha eklenmiş durumda.
Genel uygulamada her ne kadar yumurta kapıya gelmeden üzerinde yeterince durulması söz konusu olmayacak olsa da, yaklaşık 60 yıllık bir dönem sonunda yetersizliği iyice aşikar hale gelmiş olan Türk Ticaret Kanunu (TTK) değişmekte.
14.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Yeni TTK” iş hayatımızı yeni bir rotaya yönlendirmekte, iş hayatının seviyesini daha yukarıda bir çizgiye çekmektedir.
Yeni yasayla ilgili teknik bilgi çeşitli kaynaklardan elde edilebilmektedir. ISMMMO tarafından yayımlanan “130 Soruda Yeni TTK” başlıklı çalışma (http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/130SORUDATTK.pdf) oldukça kapsamlı olarak iş çevrelerini bilgilendirmeyi başarmaktadır.


Teknik özelliklerini ve niteliklerini konunun uzmanlarına bırakarak, yeni yasanın temel özelliklerini Yönetim Kurulları ve Şirket Yönetimleri açısından değerlendirince aşağıdaki iki ana başlık göze çarpmaktadır:

ÖZEN
BASİRET

Kurumsal Yönetim konusunda Türk şirketlerinin yapılarının öncelikle AB iş ortamıyla uyum içinde olmasını ve de Dünyanın gelişmiş ekonomilerinin düzeyine erişmesini hedefleyen Yeni TTK, bu konuda önemli aşamaları da şirketlerimizin gündemine getirmektedir.