YENİ TTK ve BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ – 05.12.2011

Yeni TTK ile Türk İş Dünyası’nın gündemine girecek olan yeni bir kavram “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği”dir.
01.07.2012 tarihi itibarıyla Yeni TTK’nun yürürlüğe girmesiyle Şirketlerimizin Yönetim Kurulları’nda yer almaya başlayacak olan bu üyeler, dünyadaki uygulamalarda “Hür Üye”, “İcracı Omayan Üye”, “Dışarıdan Üye” gibi isimlerle anılmaktalardı.
Bağımsız Yönetim Üyeliği kavramının içerdiği sorumluluk ve yetki alanları aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:

  • Strateji
  • Performans
  • Riskler
  • Tepe Yönetimin Denetlenmesi

Dünyadaki örneklerinde en dikkat çekici ve vazgeçilemez niteliklerinden bir tanesinin “Mali/Finansal Okur-Yazarlık (financially literate)” olduğu bu pozisyon, görevi üstlenen kişinin finansal tabloları analiz etme, değerlendirme, yorumlama ve olası riskleri öngörme yetisinin olmasını gerektirmektedir. Bu noktada tercih edilen ve aranan nitelik, elbette ki muhasebe becerileri ötesinde bir birikimdir.
Dünyadaki uygulamalarından görüldüğü kadarıyla Yeni TTK’nun oluşturmayı arzuladığı Yönetim Kurulları aşağıdaki başlıklarda komiteler meydana getirerek, şirketlerin yönetimlerini yönlendireceklerdir:

  • Risk Komitesi (risk com)
  • Denetim Komitesi (audit & finance com)
  • Menfaatler (çalışanlar için) Komitesi (compensation & benefits com)
  • Atamalar Komitesi (nomination com)

Yukarıda bahse konu olan komiteler Birincil Komiteler olup, şirketlerin durumlarına göre aşağıda adı geçen İkincil Komitelerin de yapıda yer alabildiği örnekler gün geçtikçe artmaktadır:

  • Pazarlama Komitesi
  • Kurumsal Yönetim Komitesi

Uygulamada yeni yeni yer almaya başlayan bir diğer komite ise, önemi gittikçe artan İnsan Kaynakları riskini azaltmaya yönelik olarak şirketlerin yetenek havuzlarının varlığını korumayı ve zenginleştirmeyi amaçlayan  “Yetenek Komitesi” olarak gözlenmektedir.