YENİ TTK ve VARLIĞI KAÇINILMAZ HALE GELEN BİR BİRİM: İÇ DENETİM– 12.12.2011

Yeni TTK kapsamında Şirket Yönetimlerinin daha kapsamlı bir nitelik kazanmasına yönelik yapısal dönüşümlerin getirdiği kavramlar ve oluşumlar arasında yer alan, Yönetim Kurullarının görev ve sorumlulukları arasında önemli bir yer tutan “Denetim” fonksiyonu, Şirketlerde bir “Denetim Komitesi”nin varlığını elzem hale getirmektedir.

Dünyadaki örneklerinde, özellikle yeni yapılanmalarda hemen hemen bir zorunluluk olarak varlığını hissettiren “Denetim Komiteleri”, Yönetim Kurulları’nın işlerini kolaylaştırıcı bir işlev içinde değerlendirilmelidir.

Yukarıda bahsettiğim ilkeler bağlamında Yeni TTK’nın bir anlamda varlığını ister istemez zorunlu kıldığı birim “İç Denetim Birimi (Internal Audit)” olmaktadır. BDDK sonrası dönemde Finans Sektörü’nde istisnasız bir biçimde varlığını gördüğümüz ve Finans Sektörü’nün zorunlu yapılarından biri olan İç Denetim, zaman içinde iş dünyasının da “olmazsa olmaz”larından biri olacaktır. Başlangıç dönemlerinde gereksiz, bürokratik,