ŞU SORULARI SORUYORSANIZ CEVAPLARI BİZDE...

 

Şirketimiz finansman konularında ehil kadrolar istihdam edecek boyutta değil, ne yapabiliriz?

img

Konuları, alaylı olarak edinilen birikimle ele almak, çözmeye çalışmak, en pahalı yoldur. Şirketler faaliyetlerinin gerektirdiği uzmanlaşmaya doğru ilerlerken, uzmanların bilgi, birikim, deneyim ve analitik çözüm güçlerinden destek almak en ucuz yoldur.

 

Faaliyetimizin temel önceliklerine çözüm ararken, finansman konusuna gerekli zaman ve ilgiyi ayıramıyoruz. Ne yapmalıyız?

img

Şirketlerin nihai hedefi karlılıktır. Finansman ve finansal fonksiyonlar şirketlerin karlılığını doğrudan etkiler. Bu alandaki beceri ve yetkinlikler çok kısa sürede sonuç verir.

 

Şirketimizin finansman bağlamında kan kaybetmesine engel olamıyoruz, çaresi var mı?

img

Finansman, şirketin kan dolaşım sistemidir, şirketin performansına doğrudan etki eder.

 

TURQUALITY Projesi üzerinde çalışıyoruz, stratejik planlama konusunda zayıfız. Yetkinliklerimizi iyi biliyoruz, ancak bunları kurumsal nitelikli bir yapıda ifade etmekte güçlük çekiyoruz. Bu sorunumuzu nasıl aşabiliriz?

img

Stratejik İş Planları, belli bir vadede ulaşılacak hedefleri, bunun için izlenecek yolları ve kullanılacak yöntemleri içeren yol haritalarıdır. Analitik bir bakışla, ulaşılabilir hedefler, denetlenebilir ve revize edilebilir dinamik bir yapı tanımlanmalıdır. Ve en önemlisi, “Stratejik Plan"ın, hayata geçirilmesinde sorumluluk üstlenecek tüm bireyler tarafından kolaylıkla anlaşılabilir olmasıdır.

 

Şirketimizin belirli dönemlerde finansal tıkanıklıklar yaşamasının, kaynaklarını israf etmesinin önüne nasıl geçebiliriz?

....

İster üretim, ister hizmet sektöründe olun, cevaplar, profesyonel finans yönetimi bilgi ve birikimini şirketiniz için harekete geçirecek bir danışman, hatta danışman ötesinde bir çözüm ortağı olan CONSULTİSTA‘dadır.

img

Danışmanlık Alanları